Blogg

RSS

Spara till ditt barns framtid

27 Jun 2017

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn och deras framtid: Till boende, studier och resor. Här reder vi ut två frågor många ställer sig när det gäller att spara till barn.

I vems namn ska man spara?

Om du sparar till ett barn i ditt eget namn är pengarna dina och du disponerar över sparandet. Då bestämmer du själv när du vill att barnet ska få pengarna. Det kan vara bra att komplettera med ett testamente där du försäkrar dig om att pengarna på kontot går till den du sparar till. Beroende på vilka dina arvingar är kan pengarna annars gå till din maka eller make eller dina andra barn i stället för det barn du sparar till. Vill du spara direkt till ett barn behöver du öppna ett konto i barnets namn. Bankerna har lite olika rutiner för hur man öppnar ett konto till barn, bland annat beroende på om du är barnets förälder eller någon annan.

Vem disponerar över barnets konto?

Om ni är barnets föräldrar måste ni bestämma om kontot ska disponeras av er gemensamt, vilket är det vanligaste när det finns två föräldrar, eller om ni vill kunna disponera kontot var och en för sig. Som förälder får du bestämma hur ditt barns tillgångar ska användas. Pengarna får användas för sådant som gagnar barnet, exempelvis för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Du får inte använda barnets pengar för något som bara är av intresse för dig och inte för barnet.

Banker och fonder är ibland svåra att förstå. Det finns en hel del nyttigt att läsa via webbplatser om företag och nyheter. Detta är en av nyhetskanalerna vi föredrar.