Fonder

Inför ett eventuellt fondsparande kan det vara bra att ha koll på de olika typer av fonder som finns på marknaden. Här berättar vi det du behöver veta om räntefonder.

Har du tänkt börja spara dina pengar i fonder? Då vill vi gratulera till ett klokt val. Det kan dock verka svårt att välja fonder för någon som aldrig har satt sig in i fondsparande tidigare. Med denna guide hoppas vi kunna förenkla ditt val. Här går vi igenom vad en räntefond är, och vilka eventuella för och nackdelar den har.

Vad är en räntefond

Räntefonder placeras i räntebärande värdepapper, det vill säga penningmarknadsfonder och obligationer.

Obligationer

Obligationer har en räntesats som är bestämd på förhand, och dess löptid överstiger ett år. Denna typ av räntefond innebär en större risk, men har också större chans till hög avkastning. Hur stor avkastningen blir beror dock på både ränteutvecklingen och fondförvaltaren. Dessas fonder kallas även för långa räntefonder. Räntesänkningar leder till högre avkastning för obligationsfonder, och räntehöjningar leder till motsatsen.

Penningmarknadsfonder

Dessa fonder har en löptid på mindre än ett år. De innebär en lägre risk, men de har även mindre chans till hög avkastning. Risken för värdeminskning är liten för penningmarknadsfonder, och de lämpar sig därför för kortsiktigt sparande. Dessa fonder kallas även för korta räntefonder. En majoritet av svenskarna har sina räntefonder i korträntefonder.

Att tänka på när du väljer räntefond

Ofta är avkastningen ungefär densamma för olika räntefonder. Därför är det desto viktigare att ta hänsyn till avgiften när du väljer räntefond. Du kan också ha i åtanke om du är villig att ta en hög risk eller ej i ditt räntefondssparande, och fundera över om du har tänkt göra ett långsiktigt sparande, såsom pensionssparande, eller ett kortsiktigt sparande, till exempel inför en semester. Som vi sett ovan kan det även vara klokt att ha det framtida ränteläget i åtanke när du väljer räntefonder.

Eventuella problem med räntefonder

Räntefonderna är beroende av ränteläget och de höga avgifterna gör att en fondsparare riskerar att sluta på minus.

Vi hoppas att du lärt dig något nytt om räntefonder och att du känner dig säkrare inför ditt fondval efter att ha läst denna guide. Om du väljer att spara dina pengar i räntefonder vet du nu vad du ska tänka på och vad du ska undvika.